Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Projekt byl vypracován ve spolupráci pěti průmyslových partnerů a dvou výzkumných organizací. Hlavním smyslem projektu je podpora a zintenzivnění dlouhodobé mezisektorové vědecko-výzkumné spolupráce v oblasti nakládání s odpady, materiály a vedlejšími produkty hutních a souvisejících provozů výzkumných a aplikačních partnerů. Oblast Ostravska a Třinecka je typická ocelárenským průmyslem, který s sebou nese pozitiva, zároveň ale přináší i ekologickou zátěž pro region. Náplní projektu je základní výzkum odpadních surovin, katalogizace odpadů, jejich využití v nových směrech, a hlavně smysluplná spolupráce odborníků z výzkumu a z průmyslové praxe v odvětví metalurgické výroby. Kooperace, inovativní řešení a experimentální činnost jsou přínosy, které aplikační sféra využije v problematice odpadového hospodářství.

loga