Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Projekt je orientován na výzkum v oblasti materiálového využití velkoobjemových odpadních produktů z metalurgického průmyslu, jako jsou strusky, suché a mokré produkty čištění odpadních plynů, dále produkty z navazujících technologií jako například popílky z energetických zařízení nebo tuhé odpadní produkty ze slévárenství.

Hlavními výzkumnými cíli jsou:

  • Zvýšení úrovně využití metalurgických odpadů a zvýšení podílu jejich materiálového využití
  • Nárůst recyklace metalurgických odpadů ve vlastním výrobním závodě
  • Rozšíření vědomostí a zkušeností v oblasti ekologie a otázek vázaných na produkci, využívání a likvidaci odpadů z metalurgických výrob
  • Výzkum efektivních způsobů nakládání s tuhými odpady, vedlejšími produkty a materiály metalurgických procesů a souvisejících výrob
  • Výzkum potenciálu vedlejších odpadů pro přípravu nových materiálových produktů s vyšší přidanou hodnotou

Projekt cílí na dosažení výsledků z oblasti základního výzkumu. Projekt klade důraz na vytvoření odborné platformy pro řešení problémů spojených s materiálovým využitím odpadů z metalurgie a souvisejících technologií, snížení podílů skládkování, snížení environmentální zátěže a zvýšení úrovně materiálového využití odpadů vůči současnému stavu.