Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Výzkum materiálového využití strusek

  • Využití strusek jako cenných vstupních surovin v hutním a stavebním průmyslu
  • Zpětné využití strusek v místě jejich vzniku – v hutních agregátech jako vstupních surovin (snížení nákladů na provoz)
  • Využití skládkovaných strusek jako vstupu do cementářských technologií (snížení produkce CO2)
  • Výroba stavebních pojiv z vybraných strusek (úspora přírodních surovin)
  • Vývoj nových produktů na bázi metalurgických strusek

Výzkumný záměr 1 je zaměřen na otázky týkající se strusek vznikajících v průběhu hutních procesů. Vylepšení ekonomiky nakládání se struskami povede ke konkurenční výhodě výrobních partnerů zapojených do projektu.

vz1