Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Projekt je rozdělen do následujících klíčových aktivit:

  • KA1       Řízení projektu
  • KA2       Vytváření a prohlubování spolupráce v rámci partnerství výzkumných organizací s aplikační sférou
  • KA3       Příprava a vznik strategie dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací se subjekty z aplikační sféry
  • KA4       Spolupráce v rámci realizace společných výzkumných aktivit a záměrů
  • KA5       Navazování a prohlubování mezinárodní spolupráce se zahraničními výzkumnými subjekty z aplikační sféry
  • KA6       Navazování a prohlubování mezioborových partnerství
  • KA7       Vznik a rozvoj společných výzkumných pracovišť a pořízení infrastruktury
  • KA8       Propagace společné činnosti a jejich výstupů
  • KA9       Odborné vzdělávaní výzkumných pracovníků související s aktivitami projektu
  • KA10     Zapojení zástupců aplikační sféry do výuky a odborného vedení studentských prací

klicove aktivity